Görevi

Bölümü

Ünvan, Ad-Soyad

Koordinatör

İşletme

Dr. Elif Nur Alper

Temsilci

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Arş. Gör. Fatma Tosun

Temsilci

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Ali Pişkin

Temsilci

İktisat

Arş. Gör. Hande Nur Kırmızıkuşak

Temsilci

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir Yıldız

Temsilci

İşletme

Arş. Gör. Merve Erarslan Tuğcu

Temsilci

İşletme

Arş. Gör. Mustafa Yılmaz

Temsilci

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özyürek

Temsilci

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Arş. Gör. Emre Yılmaz

Temsilci

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım

Temsilci

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Övgü Kalkan Küçüksolak

Temsilci

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Arş. Gör. Atike Elanur Hizarcı

 

Etiket: bologna-koordinatorleri