"Değerli Öğrenciler;

 

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne hoş geldiniz.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet olmak üzere yedi bölümde eğitim sürmektedir. Fakültemiz teknoloji odaklı ve yabancı dil destekli yenilikçi eğitim programlarıyla iş hayatında rekabet edebilecek, hızlı ve doğru karar alıp, uygulayabilen alanında uzman, kalifiye öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir., eğitimi sırasında iş yaşamı deneyimi kazanmış olması ve diğer kültürleri tanıması öne çıkmaktadır. Fakültemiz bünyesindeki tüm bölümlerimiz, en az bir yabancı dil bilen ve iş yaşamına hazır mezunlar yetiştirebilecek akademik programlara ve öğretim kadrosuna sahiptir.

 

 

 

Teknoloji Temelli Öğrenci Odaklı Eğitim

Fakültemiz  evrensel ölçülere uyan, akademik temeli sağlam, geniş vizyona sahip bir lisans eğitimini hedeflemektedir. Her bölümün eğitim programı, hem teori ve uygulama, hem de zorunlu ve seçimlik dersler açısından özenli denge korunarak oluşturulmuştur. Mesleki, mesleği destekleyen ve kişisel yetenekleri geliştirmeye yardımcı bilginin edinilip özümsenmesi, öğrenilerek uygulamaya geçirilmesi için gerekli teknik donanım da üniversitemizde öğrencilerin hizmetindedir. Fakültemizde bulunan bölümler, çift anadal ve yan dal programları ile çok disiplinli eğitim olanaklarından daha fazla yararlanılmasına olanak vermektedir.

 

Fakültemizin misyonu; uluslararası gelişmeleri izlerken fırsatları değerlendirebilen, bunu ülkemiz yararına kullanan ve uluslararası rekabette ön plana geçmeyi amaçlayan nitelikli, uzman bireyleri topluma kazandırmaktır. Fakültemizin bütün bölümlerinde öğrencilerimizi mezuniyet sonrası iş yaşamına hazırlayabilmek için hem akademik kadromuz yol gösterici olarak çalışırken hem de iş dünyasında başarılı olmuş kişiler ile eğitim konferansları düzenlenmektedir.  Fakültemizin öne çıkan özelliği eğitim-öğretim tasarımının iki yönde yapılandırılmasıdır. Birinci yönü ders plan ve içeriklerinin öğrenci odaklı oluşturulması, diğeri ise bu ders planlarının laboratuvar, staj ve iş yeri uygulamaları ile desteklenmesidir.

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; bilimsel literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilen, bilişim teknolojilerinden yararlanarak bilgiyi üretebilen, hızla doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme yetisine sahip, çalışma hayatına uyum sağlayıp takım içinde verimli çalışabilen, girişimci ve şeffaf düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip insan kaynaklarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kapsamlı hazırlanmış müfredatlarımızla öğrencilerimize küresel pazarlarda rekabet edebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak bir eğitim sunmaktayız.

 

Bu yolculukta tüm öğrencilerimize sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

 

Prof. Dr. Metin ÇANCI                 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Etiket: Dekanın Mesajı