Dekanlık

YÖNETİM > Dekanlık

                                       

                                               Prof. Dr. Taner Tatar                                                         

                                                        Dekan

                                                 E-Posta: taner.tatar@yalova.edu.tr

 

                                       

               Prof. Dr. Feyyaz Zeren                                   Dr. Öğr. Üyesi Osman Sümer

                  Dekan Yardımcısı                                               Dekan Yardımcısı

              E-Posta: feyyaz.zeren@yalova.edu.tr                              E-Posta: osman.sumer@yalova.edu.tr

 

                                                                                   

                                                          Murat YILMAZ

                                                        Fakülte Sekreteri

                                                       E-Posta: murat.yilmaz@yalova.edu.tr