Sık Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ > Sık Sorulan Sorular

Derse yazılma işlemleri nasıl yapılır?

1. Sınıflar hariç tüm üniversite öğrencileri ders seçimlerini akademik takvimde belirtilen tarihler arasında internet üzerinden yapabilirler.

Ders ekleme-silme işlemleri nasıl yapılır?

Akademik takvimde belirtilen tarihte ekle-sil formu ile danışman öğretim elemanının/bölüm başkanının onayıyla ders eklenip silinebilir.

Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrenciler  gerekli belgelerle( dilekçe, mazeretini belirten belge, derse yazılma formu, banka dekontu, not durum belgesi) ders seçimlerini öğrenci işleri biriminde akademik takvimde belirtilen tarihte yapabilirler.

Mazeret sınavlarına kimler girebilir?

Mazeretleri ilgili yönetim kurullarunca kabul edilen öğrenciler yıliçi ve yılsonu sınavlarının mazeret sınavlarına girebilirler.

Ders muafiyetleri nasıl yapılır?

Daha önce aldığı derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler gerekli belgeleri (öğrenci dilekçesi, not durum belgesi, onaylı ders içerikleri) bölüm sekreterliğine teslim eder. İlgili yönetim kurulunca onay verilirse dersten muaf olunur.

Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır?

Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitime ara vermek istemesi durumunda gerekli belgelerle; öğrenci dilekçesi, kayıt dondurma gerekçesi ile ilgili belge (sağlık kurulu raporu, fakirlik ilmuhaberi, tabi afet, tutukluluk belgesi, askerlik tecilinin kaldırılması) öğrenci işleri birimine başvurarak kayıt dondurma işlemlerini yapabilir.

Yatay geçiş işlemleri nasıl yapılır?

Öğrencinin isteği üzerine başka bir üniversitede eğitimine devam etmek istemesi durumunda gerekli belgelerle (öğrenci dilekçesi, transcript, ders içerikleri) öğrenci işleri birimine başvurur.Kurumların iç yazışmalar ve dış yazışmalar sonucunda onay verilirse yatay geçiş işlemi yapılır. İşlemlerin yapılması gereken tarih akademik takvimde bulunmaktadır.

Mezuniyet işlemleri nasıl yapılır?

Mezuniyete hak kazanan tüm öğrencilerin işlemleri son sınavlardan sonra 1 hafta içinde gerekli belgelerle (not inceleme komisyonu kararı / ilgili yönetim kurulu kararı) öğrenci işleri birimi-bölüm başkan-müdür/dekan onayıyla yapılır.